Rodzaje chodów wierzchowca

Sposób w jaki porusza się koń nazywany jest chodem. Każdy początkujący jeździec powinien zapoznać się z każdym z chodów konia. Poprawne rozróżnianie chodów jest podstawową kwestią w nauce jazdy jazdy na koniu. Jeździec musi nauczyć się jak oddziaływać skutecznie pomocami jeździeckimi i jak zachowywać się w siodle podczas każdego chodu. Poprawne realizowanie chodów wymaga także od jeżdżącego oraz wierzchowca doskonałej komunikacji zbudowanej na odpowiednim treningu.

Fundamentalnym chodem, od którego zaczynamy naukę jazdy jest stęp. Jest on najpowolniejszym chodem konia. Składa się z czterech taktów. W pierwszej kolejności postawiona jest tylna noga następnie przednia po tej samej stronie. Następnie poruszana jest w tej samej kolejności druga para kończyn po drugiej stronie. Rozróżnić możemy stęp roboczy, zebrany, swobodny oraz wyciągnięty.
Stęp pośredni jest chodem powolnym przy czym koń stąpa energicznie. Tylne kopyta trochę przekraczają ślady przednich kopyt. Jeździec posiada doskonały kontakt z koniem na wodzach. W stępie zebranym koń wykonuje krótsze kroki przy wyraźnym zgięciu stawów. Kontakt na wodzy jest trochę lżejszy. Stęp swobodny jest chodem zapewniającą wierzchowcowi dużą swobodę. Wodze w ogóle nie są napięte. Wierzchowiec w tym chodzie odpoczywa. Stęp wyciągnięty – wierzchowiec wykonuje maksymalnie duże kroki, przez co jego ciało podlega specyficznemu wyciągnięciu. Nie wiesz gdzie kupić wodze? Sprawdź tu.

Następnym i szybszym chodem wierzchowca jest kłus. Jest chodem składającym się z dwóch taktów. W chodzie tym dwie nogi po przekątnej odpychają się od podłoża a pozostałe dwie są uniesione nad ziemią i tak na przemian. Wyróżniamy kłus roboczy, pośredni, zebrany oraz wyciągnięty. Podczas kłusa roboczego koń rusza się naturalnie bez dużego wysiłku. Z kolei w kłusie pośrednim sylwetka wierzchowca staje się bardziej wyciągnięta. Koń rusza się szybciej niż ma to miejsce w podczas kłusa roboczego. Podczas kłusa zebranego szyja konia jest mocno wygięta, wykrok jest krótki a stawy pracują głębiej. Kłus wyciągnięty charakteryzuje się mocnym wyciągnięciem postawy konia jak również stawianiem maksymalnie długich kroków.

Galop jest trzytaktowym chodem wierzchowca. Podczas tego chodu istnieje faza oderwania wszystkich kończyn od ziemi. Jeden skok nazywany jest foulem. Rozróżniamy galop z prawej a także lewej nogi zależnie od tego, która para nóg wychyla się wprzód jako pierwsza. Zazwyczaj wierzchowiec galopuje na nogę zgodnie z kierunkiem poruszania. Jeżeli porusza się w odwrotnym kierunku niż noga, na którą galopuje to jest to tzw. kontrgalop. Wyróżnia się galop roboczy, pośredni, zebrany i wyciągnięty. Galop roboczy cechuje się rytmicznością, równomiernością oraz sporą równowagą konia. W galopie pośrednim foule wierzchowca są rozciągnięte. Głowa i szyja konia jest lekko opuszczona. Podczas galopu wyciągniętego foule konia są jak najbardziej wyciągnięte. Głowa wierzchowca jest spuszczona natomiast szyja wyciągnięta.

Cwał – jest rodzajem galopu. Jednakże jest chodem czterotaktowym. Jest to najszybszy chód konia. Prędkość w galopie waha się w okolicach 50 – 60 km/h.